At a conference in Utrecht I participated in a panel discussion alongside Hans de Zwart (HvA’s Centre of Expertise Applied AI), Rina Joosten-Rabou (Seedlink), Mildo van Staden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) and Siri Beerends (SETUP).

I summarized my takeaways on LinkedIn, which I share below (in Dutch)

LinkedIn Post

Vorige week was ik bij een belangrijk congres in Utrecht (ok vooruit, Maarssen) georganiseerd door WOMEN INC. “Hey Siri: vind een geschikte kandidaat,” over hoe AI kan bijdragen aan gelijke kansen op de #arbeidsmarkt.

Naast sterke keynotes van Sennay Ghebreab en Lokke Moerel, sessies met o.a. het College voor de Rechten van de Mens en Rathenau Instituut, en een goede vertegenwoordiging van SETUP met naast Siri (en mijzelf) ook Ed & Algje, stond er een stakeholdersdebat op het programma waaraan ik mocht deelnemen met Hans de Zwart (HvA’s Centre of Expertise Applied AI), Rina Joosten-Rabou (Seedlink), Mildo van Staden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Siri Beerends (SETUP).

Hier deelden we onze (persoonlijke) top 3 van “10 principes voor verantwoorde AI voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt.” Mijn top 3 (die 1 op 1 overeen bleek te komen met de daaropvolgende ‘crowd-sourced’ top 3 van het publiek 😏 #influencer) met uitleg:

1️⃣ “Multistakeholder aanpak bij de ontwikkeling van AI”

💡 Laat ethici geen AI systeem ontwikkelen, en laat AI-ontwikkelaars niet beslissen wat ethisch verantwoord is. De rol van de AI-ontwikkelaar die ik wél voorzie is om de minder-technische stakeholders te voeden met mogelijkheden, zie ook mijn visie daarop hier: https://lnkd.in/eej9Pv4.

2️⃣ “Human-in-command benadering”

💡 Bij Randstad geloven we in Tech & Touch: gebruik AI om processen te ondersteunen, niet te vervangen. Het is een veelgehoorde misvatting dat AI een alomvattende technologie is die processen end-to-end gaat vervangen. Slecht idee! Helemaal met zoiets complex als recruitment. Gebruik AI daarom naast andere methoden (online en offline zoekprocessen van intercedenten en sollicitaties van kandidaten). En zet AI in waar het nuttig is; dus ✅ wel voor het inschatten van een match tussen capabilities van een kandidaat (obv profiel en werkervaring) en een vacature; en ❌ niet voor het voorspellen van cultural fit, persoonlijke klik, of hoe een kandidaat in een team past (🤫 daar hebben we de data niet voor).

3️⃣ “Wet- en regelgeving voor AI”

💡 De aankomende EU AI verordening is niet alleen inperkend in mogelijkheden (ten goede m.i., in veel gevallen), maar zorgt er ook voor dat (1) we uit de hypothetische, filosofische discussies naar de praktische gaan (implementatie), zoals eerder de invoering van de AVG ook deed, en (2) dat het thema van AI en ethiek bij iedereen in het vizier komt. Ik vind dat we bij Randstad Groep Nederland goed op weg zijn rond ethiek en AI, maar alleen maar omdat we daar de capaciteit en ruimte voor (kunnen) nemen.

Leuk om zo over na te denken en een harde prioritering te moeten geven! Welke principes mis ik?

Dank voor uitnodiging en organisatie Arine van Heeswijk, WOMEN INC., en dank voor de goede zorg en vervoer Marthe de Win 😜

Related posts


Posted

in

Comments

Leave a Reply