πŸ“… June 20, 2017 β€’ πŸ• 09:29 β€’ 🏷 Blog β€’ πŸ‘ 95

Voor de debatavond De Macht van Data gaf ik een korte inleiding over algoritmen. Wat is een algoritme? Hoe werkt een algoritme? En waar komen we algoritmen tegen?